Landschap natuurlijk: Ecologische landschapsgeschiedenis in hedendaags perspectief

Over de over de ecologische dimensie van landschappen

Vrijdag 9 februari 2024 sprak Bert Groenewoudt zijn oratie uit in het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen. Met de inaugurele rede heeft Bert zijn ambt als bijzonder hoogleraar Ecologische Landschapsgeschiedenis aan de RUG officieel aanvaard. De leerstoel is ingesteld in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

De oratie is uitgegeven door de University of Groningen Press en is terug te lezen op de website van de RUG:

Landschap natuurlijk: Ecologische landschapsgeschiedenis in hedendaags perspectief