"Is dit beleid of is erover nagedacht?"

Over de relevantie van historische kennis voor de ruimtelijke ontwikkeling

Vrijdag 2 februari 2024 sprak Jaap Evert Abrahamse zijn oratie uit in de Aula van de Vrije Universiteit Amsterdam. Met de inaugurele rede heeft Jaap Evert zijn ambt als bijzonder hoogleraar Stad, landschap en erfgoed aan de VU officieel aanvaard. De leerstoel is ingesteld in samen­werking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

De oratie is terug te lezen op de website van de VU:

"Is dit beleid of is erover nagedacht?"

Er is ook een video-opname van de oratie beschikbaar:

Video "Is dit beleid of is erover nagedacht?"