Inaugurele rede Bert Groenewoudt

Op vrijdag 9 februari 2024 om 16.15 uur spreekt Bert Groenewoudt zijn oratie uit in de aula van het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit van Groningen (RUG). Het betreft een openbare bijeenkomst waarbij iedereen welkom is. Zijn oratie is getiteld: Landschap natuurlijk. Ecologische landschapsgeschiedenis in hedendaags perspectief.

Portret van Bert Groenewoudt met een vervaagt weiland op de achtergrond
Bert Groenewoudt

Met de inaugurele rede zal Bert zijn ambt als bijzonder hoogleraar Ecologische Landschapsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen officieel aanvaarden. De leerstoel is ingesteld in samen­werking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

Bert: In mijn oratie ga ik het hebben over de ecologische dimensie van landschappen. Met name over achtergronden van veranderingen in tijd en ruimte. En over mogelijkheden om onderzoek hiernaar te gebruiken ten dienste van hedendaagse maatschappelijke opgaven, opgaven waar ook de RCE intensief bij betrokken is. Het grote belang van op feiten gebaseerde keuzes, dáár zal het ook over gaan.

Lees meer over de leerstoelopdracht

Kennisinstituut

De RCE wil als kennis­instituut de relaties met de academische wereld verder uitbouwen, onder meer op de domeinen natuur- en land­schaps­geschiedenis. Tegelijker­tijd wordt het master-onderwijs- en onderzoeks­programma bij de RUG-leerstoelgroep Landschapsgeschiedenis (Kenniscentrum Landschap) versterkt. Ook zal worden bijgedragen aan een nauwere inter­facultaire samenwerking op het terrein van duurzaamheids­vraagstukken die betrekking hebben op het Landschap.

Uitnodiging

In de uitnodiging vindt u meer informatie.

Gekapt hout in een bos