Zonnepanelen in beschermde stads- en dorpsgezichten

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft een brochure gepubliceerd over zonnepanelen in rijksbeschermde stads- en dorpsgezichten.

De brochure is speciaal bestemd voor beleidsambtenaren erfgoed en duurzaamheid bij gemeenten om aan de hand van een aantal stappen te komen tot beleid voor zonnepanelen in beschermde stads- en dorpsgezichten. 

De brochure helpt gemeenten om te bepalen waar en in welke gevallen zonnepanelen wel of niet kunnen worden toegestaan. Doel van deze brochure is om te bevorderen dat er met aandacht voor erfgoedwaarden bij zoveel mogelijk panden in historische stads- en dorpsgezichten zonnepanelen kunnen worden gelegd.

Colofon

Auteurs: Els Romeijn en Jeroen Westerman

Met dank aan alle meelezers voor hun suggesties, in het bijzonder de Federatie Grote Monumentengemeenten, de provinciale Steunpunten Cultureel Erfgoed en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2023