Symposium Aardkundig erfgoed - terugkijken

Op dit symposium kwamen onderzoekers, (beleids-)adviseurs, ontwerpers en beheerders samen om inspirerende praktijkvoorbeelden te delen over hoe (kennis over) geomorfologie/bodem/ondergrond gebruikt wordt voor waterbeheer, natuurbeheer en gebiedsontwikkeling. Daarnaast is bekeken hoe het bredere publiek betrokken kan worden bij (het verhaal achter de) aardkunde. Dit in relatie tot archeologie, cultuurhistorie en biodiversiteit. 

Het webinar is online terug te kijken. 

Het symposium Aardkundig erfgoed vond plaats op 23 november 2023. Bekijk het programma in de agenda