23 november Symposium Aardkundig erfgoed – inspirerende voorbeelden voor gebiedsontwikkeling

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie RCE, Smallepad 5, Amersfoort

Zet in mijn agenda

Aardkundig erfgoed (ook wel aardkundige waarden genoemd) omvat markante geologische, geo­morfologische of bodem­kundige verschijnselen die het verhaal van de vorming van ons land vertellen. Hoewel aard­kundig erfgoed lang niet altijd bij iedereen bekend is, vormen aardkundige fenomenen de onder­legger van het Nederlandse cultuur­landschap. Ze dragen bij aan het unieke karakter en aan de identiteit van gebieden, maar zijn ook van belang voor de natuur en bio­diversiteit. Een goede omgang met dit erfgoed is nodig om water en bodem weer sturend te maken bij gebied­sinrichting en beleids­opgaven.

Over het symposium

Op dit symposium brengen we onderzoekers, (beleids-)adviseurs, ontwerpers en beheerders samen om inspirerende praktijkvoorbeelden te delen over hoe (kennis over) geomorfologie/bodem/ondergrond gebruikt wordt voor waterbeheer, natuurbeheer en gebiedsontwikkeling. Daarnaast kijken we hoe het bredere publiek betrokken kan worden bij (het verhaal achter de) aardkunde. Dit in relatie tot archeologie, cultuurhistorie en biodiversiteit. 

De bijeenkomst is een samenwerking tussen RCE, TNO Geologische Dienst Nederland, WENR (Wageningen University en Research) en KNGMG (Genootschap voor Aardwetenschappen).

Aanmelden

Aanmelden is verplicht en kunt u doen via onderstaande knop. U kunt dit platform live of online bijwonen, dit kunt u aangeven bij het aanmelden.

Programma

Tijd Onderdeel
9.30 Inloop aan het Smallepad 5, Amersfoort
9.40 Digitale inloop
9.45 Welkom en inleiding door Henk Baas en Harm Jan Pierik, dagvoorzitters, afdeling Landschap, RCE
10.00 Nieuwe kennisproducten aardkundig erfgoed: inspiratie voor beheer en inpassing
Harm Jan Pierik, RCE
10.25 Waarom Landschap Overijssel aardkunde en landschap in elkaar schuift
Martijn Horst, Landschap Overijssel
11.00 Pauze
11.30 Geomorfologisch herkarteren van Aardkundig Waardevolle Gebieden
Tom Harkema, WENR
12.00 Aardkundige waarden in Aspiring UNESCO Global Geopark Schelde Delta: Fundamenteel en verbindend
Patrick Kiden, TNO-Geologische Dienst Nederland
12.30 Lunch
13.30 Aardkundige waarden in Drenthe: van beleid naar praktijk
Anja Verbers, Landschapsbeheer Drenthe
14.00 Nieuws van de Peelrandbreuk(zone): van belemmeringen naar kansen
Rimbaud Lapperre: VU/Landslide adviesbureau
14.30 Pauze
15.00 Landschap voor de toekomst. Voorbeelden van een interdisciplinaire benadering tussen aarde, natuur en mens als vertrekpunt voor ruimtelijke opgaven
Harm Smeenge, De Bosgroepen/Van Hall Larenstein
15.30 De bocht afgesneden: Hoe grip op het verloop van de Maas houvast geeft voor een duurzaam ontwerp voor rivierverruiming
Reinier Ellenkamp, RAAP
16.00 Afronding, vervolg
16.15 Afsluiting
Voor de aanwezigen wordt er na afloop een drankje geschonken