Reglement scriptieprijs Cultuurgoederen WOII (1933-1945)

De scriptieprijs Cultuurgoederen WOII (1933-1945) is een aanmoedigingsprijs van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) voor onderzoekstalent op het gebied van cultuurgoederen en de Tweede Wereldoorlog. Een ingezonden scriptie moet vergezeld gaan met een aanbeveling van de scriptiebegeleider en voldoen aan de voorwaarden uit onderstaande reglement.