RAM 277: In zand gevangen II

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft tussen 2018 en 2022 onderzoek uitgevoerd op veertien historische scheepswrakken uit de 16e tot 18e eeuw in de westelijke Waddenzee, waarvan zeven binnen het Rijksmonument Burgzand Noord. In deze rapportage wordt verslag gedaan van dit werk.

Hoge resolutie

Download RAM 277: In zand gevangen II
PDF document | 144 pagina's | 2023

Colofon

Rapportage Archeologische Monumentenzorg 277

Titel: In zand gevangen II
Verkenning, onderhoud en monitoring van veertien scheepswrakken in de westelijke Waddenzee in de periode 2018-2022
Auteurs: T. Coenen, S. van Dalen, J. van Doesburg, J. Langelaar, L.A. Muis, J. Opdebeeck, B. van Os, N. Schouten, S. L. Verspay-Frank, H. E. Vink, A. Vos en L. Vroom
Redactie: J. Opdebeeck en T. Coenen
Autorisator: W.B. Waldus
Illustraties: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en M. Haars (BCL–Archaeological Support), tenzij anders vermeld
Tekstredactie: Nel van Beelen 

ISBN/EAN: 978-90-76046-82-2
©Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2023