RAM 275: Een cultuurlandschap uit de ijzertijd-Romeinse tijd in de Lionserpolder

In deze publicatie wordt het waarderend booronderzoek beschreven dat is uitgevoerd in de Lionserpolder (gemeente Leeuwarden, provincie Fryslân). Het doel van het onderzoek was meer informatie te verkrijgen over sporen van mogelijk oude sloten en geulen die zichtbaar waren op remote sensing-beelden (oude en recente luchtfoto’s, satellietbeelden en het AHN).

Colofon

Reeks: Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM 275)

Auteurs: H. Feiken en M. van der Heiden, met een bijdrage van J. van Doesburg
Autorisator: J. van Doesburg
Technische redactie: E. Beukers tekst en productie
Afbeeldingen: M. Haars (BCL-Archaeological Support), Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, tenzij anders vermeld
Productie en opmaak: Xerox/Osage

ISBN/EAN 978-90-5799-351-0

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2023