Juryrapport Monumententalentprijs 2023

Verslag van het juryberaad over de keuze voor de drie finalisten en de uiteindelijke winnaar van de Monumententalentprijs 2023, de prijs voor jonge professionals op het gebied van monumentenzorg.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verzorgt de uitvoering van deze stimuleringsprjis voor jong talent in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.