Varnishing and Inpainting/Retouching | Paintings Conservation

Deze publicatie is Engelstalig

Dit is een van zes brochures in de reeks Paintings Conservation over het conserveren van schilderijen op doek en paneel. Deze publicaties zijn gemaakt voor professionele restauratoren die op de hoogte willen blijven van de huidige kennis en over het toepassen van nieuwe technieken die gebruikt worden binnen hun werkveld. De brochure Varnishing and Inpainting/Retouching geeft informatie over het gebruik en karakteristieken van vernis en technieken van inpainting en retoucheren.

Kennisuitwisseling

Deze brochures zijn bedoeld als referentiemateriaal en brengen huidige praktijken en nieuwe kennis over materialen en methoden bij elkaar. De inhoud van de publicaties kan gebruikt worden door professionele restauratoren die bekend zijn met de ethische en contextuele aspecten en complexiteit van het nemen van beslissingen op het gebied van conserveren.

De erfgoedzorgpraktijk ontwikkelt zich in een snel tempo. In veel landen is de kennis over het conserveren van schilderijen geconcentreerd binnen een relatief kleine groep van restauratoren en andere professionals binnen grotere instituten. Vaak beschikken zij over de middelen om grote stappen te zetten binnen de ontwikkeling en toepassing van nieuwe methoden van conserveren en behandelen van schilderijen. Nieuwe kennis over belangrijke onderwerpen worden meestal naar buiten gebracht via journals of publicaties die duur en minder makkelijk verkrijgbaar zijn voor het erfgoedveld. Daarom kan het lastig zijn om deze nieuwste kennis toe te passen binnen eigen werkzaamheden. Deze brochures zijn bedoeld om dit kennis-gat te dichten. Ze vormen daarnaast een handreiking voor professionele restauratoren die zich midden in hun carrière bevinden om hun kennis op te frissen. De inhoud is bedoeld als een inkijk in huidige ontwikkelingen binnen zes thema’s, en zijn niet bedoeld om academische scholing in het conserveren van schilderijen te vervangen.

Het belang van deze brochures kwam naar boven tijdens een serie masterclasses en conferenties die de stichting Cultuur Inventarisatie in de periode 2012-2020 heeft georganiseerd in India, Rusland en Cuba. Deze bijeenkomsten – waarbij kennisuitwisseling en -opbouw in relatie tot de lokale context centraal stond – werden georganiseerd in samenwerking met SRAL – The Conservation Institute, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en Nederlandse ambassades in de partnerlanden van het programma Internationale Erfgoedsamenwerking. Dit programma richt zich op de gedeelde opgaven die in meerdere landen spelen en het uitwisselen van kennis en expertise in onder andere de conserveringspraktijk. Deze brochures zijn een voorbeeld van wat er bewerkstelligd kan worden door gezamenlijke kennisuitwisseling en wederzijds begrip.

We hebben dit referentiemateriaal uitgebracht met de hoop en verwachting dat het schilderijrestauratoren van over de hele wereld in hun werk kan ondersteunen. En dat deze kennis eraan bijdraagt dat internationaal erfgoed voor toekomstige generaties bewaard blijft.

De Engelstalige brochures in de serie Paintings Conservation:

  1. Dirt and Dirt Removal
  2. Varnish Removal
  3. Consolidation of Paint and Ground
  4. Filling Losses in Paint (verschijnt binnenkort)
  5. Structural Conservation of Canvas and Panels (verschijnt binnenkort)
  6. Varnishing and Inpainting(download hierboven)
Front of a painting with a portrait of a woman
Beeld: ©RCE
Cover of the brochure Varnishing and Inpainting

Colofon

Auteurs: Julia M. van den Burg (MA PD. Res.; Private conservator), Kate Seymour (MA Hons; Head of Education and Senior Painting Conservator, Stichting Restauratie Atelier Limburg)
Redactie: Klaas Jan van den Berg (RCE), Lia Gorter (Foundation for Cultural Inventory, SCI)
Reeks Paintings Conservation: zes brochures over het conserveren van schilderijen op doek en paneel

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2022.

De brochures zijn geschreven en gefinancieerd binnen het programma Internationale Erfgoedsamenwerking van de RCE. Heeft u een fout ontdekt in de brochure? Dan horen wij graag van u via ons contactformulier.