Platform Kastelen en buitenplaatsen - Rampen zijn van alle tijden - terugkijken

Deze 15e platformbijeenkomst stond in het teken van rampen op en bij kastelen en buitenplaatsen. Het sluit daarmee aan bij het thema van de Dag van het Kasteel. Helaas is het thema uiterst actueel. Tijdens de bijeenkomst gingen vijf Nederlandse en Vlaamse sprekers in op diverse aspecten van dit thema. Naast allerlei pandemieën, waaronder de pest, wordt aandacht gegeven aan de ruïneuze Tachtigjarige Oorlog, aan de gespannen verhoudingen aan het eind van de 18e eeuw en de desastreuze gevolgen van een verwoestende brand. Op welke wijze de impact van een potentiële ramp door adequate maatregelen is in te perken, was het onderwerp van de laatste spreker.

Het webinar is online terug te kijken.

Dit webinar vond plaats op 1 april 2022. Bekijk het gehele programma in de agenda.