01 april Platform Kastelen & Buitenplaatsen - Rampen zijn van alle tijden

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online

Deze 15e platformbijeenkomst staat in het teken van rampen op en bij kastelen en buitenplaatsen. Het sluit daarmee aan bij het thema van de Dag van het Kasteel.

Helaas is het thema rampen op dit moment uiterst actueel. Tijdens de bijeenkomst gaan vijf Nederlandse en Vlaamse sprekers in op diverse aspecten van dit thema. Naast allerlei pandemieën, waaronder de pest, wordt aandacht gegeven aan de ruïneuze Tachtigjarige Oorlog, aan de gespannen verhoudingen aan het eind van de 18e eeuw en de desastreuze gevolgen van een verwoestende brand. Op welke wijze de impact van een potentiële ramp door adequate maatregelen is in te perken, is het onderwerp van de laatste spreker.

Aanmelden

Dit webinar is gratis, maar aanmelden is wel nodig. U ontvangt een bevestiging per mail én daarbij de link waarmee u deel kunt nemen aan de bijeenkomst. Bewaar deze bevestiging daarom goed tot het webinar!

Ontvangt u geen bevestiging, meld u zich dan opnieuw aan. Mogelijk was uw e-mailadres niet juist ingevuld.

Tijd Onderwerp
13:15 Digitale inloop
13:30 Opening door dagvoorzitter Robert Verhoogt, ministerie OCW
13:35 De vale ruiter van de apocalyps. Pestilentie, kastelen en buitenplaatsen vanaf de Zwarte Dood
Fred Vogelzang, zelfstandig onderzoeker
14:05 Kansen en Keuzes: Motivatiebrieven van graaf Willem van den Bergh en overste Maarten Schenck ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog
Olga van den Broek, zelfstandig onderzoeker
14:35 Bedreigde edelen in de jaren 1780-1798: van patriot tot orangist
Yme Kuiper, Emeritus hoogleraar Universiteit Groningen
15:05 Ruimte voor vragen
15:15 Berichten vanuit het veld
15:20 Pauze
15:30 In Vuur en Vlam. Alden Biesen brandt en herrijst als een feniks uit zijn as
Patricia Vincent, coördinator erfgoed en expo’s, Landcommanderij Alden Biesen
16:00 Rijzend water, dreigende vlammen, opkomende stormen of gelegenheidsdieven: goed voorbereid om erger te voorkomen
Renate van Leijen, specialist Veilig Erfgoed, RCE
16:30 Ruimte voor vragen en reacties
16:40 Slotwoord door dagvoorzitter
16:45 Einde