RAM 273: Op zoek naar lijnen. De waarde van elektromagnetische inductie en optische en thermische infraroodbeelden in Siegerswoude (Friesland)

Dit rapport bespreekt de resultaten van een archeologisch sleuvenonderzoek in combinatie met satellietopnamen en dronebeelden met een optische en thermische infraroodcamera van een middeleeuws bewoningslint op een terrein aan de Middenwei in het Friese Siegerswoude (gemeente Opsterland). Het rapport is geschreven voor iedereen met interesse in cultuurhistorie en archeologie.

Colofon

Reeks: Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM 273)

Auteurs: J. van Doesburg, M. van der Heiden, J. Waagen, B. van Os en W. van der Meer
Technische redactie: E. Beukers
Illustraties: M. Haars (BCL-Archaeological Support)
Autorisatie: B.J. Groenewoud
ISBN/EAN 978-90-76046-75-4
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2022