NAR 77: Neolithic Human Diet on Studies of Coprolites from the Swifterbant Culture Sites, the Netherlands

Deze Engelstalige publicatie toont de resultaten van een driejarig onderzoek naar versteende menselijke uitwerpselen (coprolieten). De coprolieten zijn gevonden bij het opgraven van vindplaatsen van de Swifterbant-cultuur, voornamelijk in de provincie Flevoland. Het onderzoek werd uitgevoerd onder leiding van BIAX Consult. 

Nieuwe inzichten

Een heel directe manier om te kijken naar het dieet van mensen is het onderzoeken van hun uitwerpselen. Een internationaal team van onderzoekers van universiteiten en bedrijven uit Nederland, Groot-Brittannië en Spanje onderzochten de coprolieten op systematishe wijze. Hiervoor werd gebruik gemaakt van een hele reeks aan natuurwetenschappelijke methoden en technieken. De resultaten geven ongekend nieuwe inzichten in het dieet van neolithische bewoners van Nederland en de hygiënische omstandigheden waarin zij leefden.

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het programma Kennis voor Archeologie (2018-2021) in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.  

Colofon

Reeks: Nederlandse Archeologische Rapporten (NAR) 77
Redactie: L. Kubiak-Martens, M. van der Linden
Auteurs: K. Hardy, L. Kubiak-Martens & M. van der Linden, H.Mackay, D. Ngan-Tillard, L.-M. Shillito en W. van der Meer
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2022