Nieuwe kennis uit oude opgravingen

Met moderne technieken en een frisse blik nieuwe kennis genereren uit opgravingen van vóór het Malta-tijdperk: de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) laat dit onderzoeken bij negen projecten. In dit artikel wordt besproken hoe de RCE tot de keuze voor die negen 'Pre-Malta projecten’ kwam, maar vooral ook welke onderzoeken worden uitgevoerd, welke methoden en technieken de onderzoekers gebruiken en wat ze gaan opleveren.

Colofon

Auteurs: Rik Feiken en Roel Lauwerier
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2020