Brochure ‘Van verwachting tot synthese. Kennis voor Archeologie’

Met kennis en advies probeert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gemeenten en andere partijen te ondersteunen bij de zorg voor het bodemarchief. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft daar met de beleidsbrief ‘Erfgoed telt’ in 2018 een extra impuls aan gegeven. Dat heeft onder andere geresulteerd in het programma Kennis voor Archeologie (2018-2021). Deze brochure toont de resultaten van het programma.

Colofon

Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, EMMA
Eindredactie: EMMA
Afbeeldingen: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, tenzij anders vermeld
Foto omslag: Steilkantherstel in Oostrum
Ontwerp: Ontwerpwerk, Den Haag
Drukwerk: Xerox

© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort 2021