Leidraad heidegebieden en archeologie. Combinatie van hoge natuurwaarden en veel archeologische relicten

Waar moeten beheerders aan denken bij het omgaan met archeologie in hun heideterreinen? Deze leidraad biedt hiervoor handvatten. Er is zowel aandacht voor het instandhoudingsbeheer van archeologische sites in heidegebieden, als gerichte werkzaamheden voor de natuurkwaliteit van heideterreinen door terreinbeheerders.

Veel heidegebieden zijn rijk aan archeologische waarden, zoals grafheuvels, raatakkers en urnenvelden. Ondoordacht natuurbeheer kan deze waarden aantasten. En andersom kunnen archeologische waarden het natuurbeheer soms beperkingen opleggen of in een dilemma brengen. 

Het gebruik van deze leidraad is handig bij het maken van uitvoeringsplannen, bij de voorbereiden van de uitvoering en bij het instrueren van uitvoerders zoals medewerkers, vrijwilligers of aannemers. Het is onmogelijk om overal kant en klare oplossingen voor te bedenken, daarvoor is de realiteit te complex. Deze leidraad kan wel helpen om doordachter te werk te gaan, waardoor (onbedoelde) schade aan archeologische waarden voorkomen wordt.

Kennisbank

Een geactualiseerde versie van deze brochure is opgenomen in onze Kennisbank: Heidebeheer en archeologie.

Colofon

Auteur: W. Roetemeijer
Tekstredactie: P.Hulzink, G. Mauro, W. Roetemeijer

© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort 2022