Kenniskatern Windenergie

In dit kenniskatern treft u informatie aan over de wijze waarop de aanleg en exploitatie van windturbineparken het ondergronds erfgoed kunnen beïnvloeden. In de handreiking wordt uitgelegd hoe de aanleg van duurzame energievormen en de omgang met het archeologisch erfgoed zorgvuldig afgestemd kunnen worden.
 

Colofon

Opstellers: drs. J. Bos (BLKVLD & Bos Erfgoed) en drs. M.K. Düting (NMF Erfgoedadvies).