Infographic Impact van windmolenparken op de (archeologie in de) ondergrond

Deze infographic laat de impact zien van de aanleg van windmolenparken op de (archeologie in de) ondergrond. Naast de installatieonderdelen die nodig zijn kan bijvoorbeeld sprake zijn van aanvullende voorzieningen zoals watercompensatievereisten, natuurherstel, natuuraanleg of beveiliging waarbij de bodem ook zal worden geroerd. De infographic bevat tot slot een voorstel voor een plan van aanpak voor samenwerking met gemeente en eventueel archeologisch onderzoek. 

Colofon

Illustraties naar tekeningen door Martin Hense.