NAR 75: Human mobility in the post-Roman Netherlands (AD 400-700). Combined Sr-O isotopic evidence and archaeological contextualization

Deze Engelstalige publicatie gaat over vroegmiddeleeuwse mobiliteitspatronen. Het aantonen van migratie of mobiliteit in de vijfde tot de zevende eeuw na Christus draagt bij tot een ruimer begrip van relaties, handel en uitwisseling tussen regio’s in het Noordzeegebied en daarbuiten. Het onderzoek bestond uit gecombineerd strontium-zuurstof (Sr-O) isotopenonderzoek op 120 individuen.

Colofon

Reeks: Nederlandse Archeologische Rapporten nr.75 (NAR 75)
Auteurs: L.M. Kootker en S. Heeren 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2022