NAR 76: Elsloo-Koolweg Revisited. Science-based perspectives on the burials and grave goods of the Linear Bandkeramik burial ground of Elsloo-Koolweg

Deze Engelstalige synthese met daarin een heranalyse van de vondsten en sporen van het Bandkeramische (LBK) grafveld uit Elsloo is verschenen in het kader van het Pre-Malta programma 'Nieuwe kennis uit oude opgravingen'. Dit grafveld, oorspronkelijk opgegraven in 1959-1960, is met behulp van actuele kennis en technieken opnieuw bekeken door vele verschillende onderzoekers onder leiding van ARCHOL en het Rijksmuseum van Oudheden.

Tijdens het onderzoek zijn alle vondscategorieën opnieuw geanalyseerd en waar mogelijk met de kennis en technieken van nu integraal geïnterpreteerd. Het hernieuwde onderzoek toont aan dat dat de klassieke indeling van het grafveld en daarop voortbordurend de indeling van de gemeenschap op basis van geslacht, status en sociale verwantschap binnen de LBK-samenleving genuanceerd kan worden. Het onderzoek toont aan dat het grafritueel een onderdeel is van bredere gedeelde overtuigingen die een bovenregionale geldigheid hebben. En dat de gemeenschap in Elsloo aan dit scala van gedeelde overtuigingen, tradities en rituelen van de Lineaire Bandkeramiek een eigen draai gaf.   

Colofon

Reeks: Nederlandse Archeologische Rapporten (NAR) 76
Redactie: I.M. van Wijk, L.W.S.W. Amkreutz
Auteurs: I.M. van Wijk, Y.F. van Amerongen, S. Baetsen, A. van Gijn, J. van der Laan, C. Maule, M. Roffet-Salque, A. Verbaas en L.W.S.W. Amkreutz
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2022