NAR 68: Urban farming and ruralisation in the Netherlands

Deze Engelstalige publicatie gaat over stadslandbouw en voedselproductie voor en door stedelingen in middeleeuwse en vroegmoderne steden in Nederland. 

Oogst voor Malta

Deze studie werd uitgevoerd in het kader van het onderzoeksprogramma Oogst voor Malta van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Binnen dit programma worden de resultaten van reeds uitgevoerde opgravingen onder de loep genomen. Onderzoeksgegevens worden op die manier omgezet in kennis. Deze studie werd uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam.

Volledige titel: 
NAR 68 Urban farming and ruralisation in the Netherlands (1250 up tot the nineteenth century), unravelling farming practice and the use of (open) space by synthesising archaeological reports using text mining.

Colofon

Reeks: Nederlandse Archeologische Rapporten (NAR) 68

Auteurs: A.D. Fischer, H. van Londen, A.L. Blonk-van den Bercken, R.M. Visser and J. Renes.
Redactie: A.L. Blonk-van den Bercken and J. Symonds
Authorisatie: B. Groenewoudt

ISBN/EAN: 978-90-5799-335-0
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2021