Panorama Landschap en de structuurdragers

Deze folder geeft een korte uitleg over de kaartlaag Panorama Landschap. Die beschrijft het Nederlandse landschap in 78 regio's. Elke beschrijving sluit af met een tabel van de belangrijke structuren en elementen, geordend naar landschapsvormende functie. Dit noemen we de structuurdragers. Deze zijn ontwikkeld in het kader van het programma ONS Landschap samen met het ministerie van BZK. Samen helpen ze het cultuurlandschap te lezen en begrijpen. Daarmee zijn het instrumenten voor ruimtelijke planvorming. De gebruikers zijn erfgoedprofessionals, maar ook planologen, bestuurders, beleidsmakers, burgers en eigenaren van gebouwen en grond.