Het Nederland van Blaeu

Deze publicatie (deel 9 uit de reeks Rapportage Onderzoek Nederlands Cultuurlandschap) beschrijft de totstandkoming van een nieuw gemaakte kaartlaag over Nederland in de zeventiende eeuw. Hiervoor is gebruik gemaakt van de atlas Toonneel der Steden van Joan Blaeu en van contemporain kaartmateriaal voor een reconstructie van het landschap waarin deze steden lagen. De kaartlaag is onderdeel van de Kaart van de Verstedelijking.