Direct naar

Landschap met molen

Erfgoedatlas

De Erfgoedatlas brengt de grote hoeveelheid aan kaartinformatie van de RCE op één plek samen. De kaart bevat kaartlagen van beschermd en onbeschermd erfgoed op het gebied van archeologie, monumenten en landschap. Ook bevat de atlas basisinformatie die verdere context geeft, zoals luchtfoto’s, kadastrale gegevens en ruimtelijke plannen. Alle bestaande kaartlagen die landsdekkend zijn gekarteerd en compleet beogen te zijn, zijn opgenomen in de Erfgoedatlas.

*Pianomuziek begint*

Drs. Edwin Raap – Adviseur/Onderzoeker Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, afdeling Landschap:

Komende jaren gaat er veel veranderen in ons landschap.

Veel grote en kleine ruimtelijke opgaven moeten een plaats krijgen.

Om met deze opgaven de kwaliteit van het landschap in stand te houden of te verbeteren, is het van groot belang de verschillende erfgoedwaarden goed in beeld te hebben.

Daarom heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de Erfgoedatlas ontwikkeld.

Alle beschikbare kaarten, het erfgoed en achtergrondinformatie zijn gebundeld en met één druk op de knop in beeld te brengen.

Wat is er zoal te vinden in de Erfgoedatlas?

Alle beschermde archeologie en rijksmonumenten, zoals deze molen, De Ruiter, het beschermde dorpsgezicht van Vreeland.

Ook zijn er vele thematische erfgoedkaarten te vinden, zoals een kaart met kenmerkende verkavelingen en de dijken langs de Vecht.

Als laatste voorbeeld de historische infrastructuur, zoals spoorwegen en snelwegen.

De nieuwe Erfgoedatlas van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed toont al deze erfgoedinformatie in één beeld, in combinatie met historische kaarten, bodemkaarten en andere achtergrondinformatie.

Logo Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verschijnt in beeld.

Beeldtekst: Meer informatie? www.cultureelerfgoed.nl.

*Pianomuziek eindigt*

Wat levert het op

Het doel van de Erfgoedatlas is om aan de gebruiker een centrale plek te bieden waar de meeste kaartinformatie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in samenhang terug te vinden is. De atlas stelt de gebruiker ook in staat om zelf combinaties te maken tussen kaarten en zo op onderzoek uit te gaan en tot nieuwe inzichten te komen. De Erfgoedatlas is relevant voor een breed publiek waaronder erfgoedprofessionals, beleidsmedewerkers en planologen.

Gebruik van de atlas

De atlas kent zeven hoofdcategorieën met daaronder verschillende kaartlagen die waar nodig verder onderverdeeld zijn:

De bronbeschrijving en verdere toelichting op de inhoud van iedere kaart is te vinden in de laagomschrijving (onder de drie puntjes achter iedere afzonderlijke kaartlaag). Daarnaast zijn er verschillende functies beschikbaar voor het bekijken, combineren en gebruiken van de kaarten.

Door wie

De meeste kaarten zijn samengesteld door de RCE. Deze verzameling is aangevuld met gegevens van andere organisaties zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek, het Kadaster en Wageningen Environmental Research. De bronhouder van iedere kaart is terug te vinden in de laagomschrijving (onder de drie puntjes achter iedere afzonderlijke kaartlaag).