Nederland stedenland

Handelssteden, woonsteden, strategische nederzettingen of centra in concurrentie met het platteland, steden zijn een belangrijke factor in het cultuurhistorisch evenwicht van het Nederlandse landschap. Van alle ontwikkelingen van steden door de jaren heen is door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een tijdlijn ontwikkeld.

Tijdlijn Nederland stedenland

Deze interactieve tijdlijn laat zien dat steden een belangrijke motor zijn van de Nederlandse economie: Tijdlijn Nederland stedenland.

Groei- of krimpfase van stad

De wijze waarop we stedelijke opgaven aanpakken, heeft altijd een sterke relatie gehad met de groei- of krimpfase van een stad. Bestuurders staan voortdurend voor de opgave om antwoorden te vinden op hedendaagse ontwikkelingen.

Colofon

Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2016