Handreiking 'Onderzoek naar sporen van slavernij en het koloniale verleden in de collectieregistratie'

Hoe ga je op zoek naar sporen van slavernij en het koloniale verleden in een collectie? Welke stappen zijn nodig en wat zijn de valkuilen? Deze handreiking is een hulpmiddel om een begin te maken met zo’n onderzoek. Het helpt je om op een andere manier naar de eigen collectie te kijken, er nieuwe betekenislagen aan toe te voegen en er andere verhalen aan te verbinden.

De handreiking is een uitwerking van een eerdere publicatie van de RCE, het e-magazine Sporen van slavernij en koloniaal verleden - editie 2.

Colofon

Tekst: Guinevere Ras (meerstemmigheid.nl), Else Gootjes (Erfgoed Gelderland), Hanna Pennock (RCE), Simone Vermaat (RCE)
Redactie: Hanna Pennock en Simone Vermaat
Vormgeving: WIJZ werkt! Amsterdam
Productie: Xerox Den Haag

© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort 2021