Cultuurgoederen uit een koloniale context

Het koloniale verleden heeft sporen nagelaten in de openbare collecties van musea en andere culturele instellingen. In een context van koloniaal gezag zijn culturele, historische en religieuze objecten weggenomen. Een deel daarvan is geroofd, geconfisqueerd of onder dwang afgestaan of verkocht. Veel van die objecten bevinden zich nu nog steeds in Nederlandse instellingen. Dit zijn collecties uit een koloniale context.

Samenwerking met landen van herkomst is essentieel voor een zorgvuldige en rechtvaardige omgang met objecten uit een koloniale context. Het is een belangrijke stap richting herstel van historisch onrecht. Internationale samenwerking biedt de context voor een gezamenlijk proces voor de mogelijke teruggave van deze cultuurgoederen. Verzoeken tot teruggave worden voorgelegd aan een adviescommissie. Wanneer het gaat om onvrijwillig bezitsverlies of om objecten die van bijzondere betekenis zijn voor het herkomstland, wordt besloten tot teruggave. Objecten gaan dan terug naar het land van herkomst.

Informatie en advies

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) draagt bij aan de uitvoering van dit teruggavebeleid met kennisuitwisseling binnen en buiten Nederland, advies en praktisch toepasbare kennis voor collectiebeheerders en als beheerder van de Rijkscollectie RCE.

Door informatie te verzamelen en te verspreiden wil de RCE internationale samenwerking, herkomstonderzoek en de teruggave van cultuurgoederen uit een koloniale context zoveel mogelijk ondersteunen.

Voor vragen, informatie of advies kunt u contact opnemen met onze Infodesk.