Een collectieplan schrijven? Dat doe je zo!

Een collectieplan is een onmisbaar basisdocument voor musea, (erfgoed)bibliotheken, archieven en andere collectiebeherende instellingen. Het geeft inzicht in de samenstelling en betekenis van de collectie, de prioriteiten, de keuzes en de uitvoering van het collectiebeleid. Om up-to-date te blijven is het goed een collectieplan om de vier tot zes jaar te vernieuwen en aan te passen aan de nieuwste inzichten in collectiebeheer.

Met belangrijke nieuwe ontwikkelingen in het erfgoedveld, zoals publieksparticipatie, digitalisering, duurzaamheid, restitutie, inclusiviteit en risicomanagement werd het tijd om ook de bestaande handleiding voor het opstellen van een collectieplan te actualiseren. Daarom is er een nieuwe editie gemaakt: Een collectieplan schrijven? Dat doe je zo!

Het handzame boekje biedt zowel routiniers als beginners veel aanknopingspunten en structuur bij het schrijven van een collectieplan, evenals suggesties voor verder lezen en verwijzingen naar de relevante procedures uit Spectrum 5.0. Het is van toepassing op diverse soorten collecties en bijbehorende vraagstukken.

Wie na het lezen nog vragen heeft, kan altijd contact opnemen met de organisaties die aan de publicatie hebben meegewerkt.

Ook deze nieuwe uitgave is gemaakt in Nederlands-Vlaamse samenwerking door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, FARO Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, de Museumvereniging en de Vlaamse Gemeenschapscommissie. 

Een collectieplan schrijven? Dat doe je zo! is gratis als pdf te downloaden. Het is ook als boekje te bestellen via info@cultureelerfgoed.nl, kostenloos voor de Nederlandse geregistreerde musea.

Colofon

Tekst: Tessa Luger (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed), Sylvie Maes (Vlaamse Gemeenschapscommissie), Anne Milkers (FARO Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed), Bente Bergmans (Museumvereniging).
Eindredactie: Anne Versloot
Ontwerp: Tegenwind, Roelant Meijer
Druk: OBT, Leiden
Uitgave: september 2021