Informatieblad Subsidieregeling herbestemming monumenten

Deze brochure geeft praktische informatie over de subsidieregeling die eigenaren een steun in de rug geeft bij de herbestemming van hun monument.

Subsidieregeling herbestemming monument

Deze brochure geeft informatie over de aard van de regeling, waarvoor de subsidie ingezet kan worden, welk type gebouw in aanmerking komt en hoe de subsidie aan te vragen is. De subsidie steunt eigenaren financieel in het doen van haalbaarheidsonderzoek naar herbestemming. Ook biedt de regeling de mogelijkheid om gedurende zo’n onderzoek de hoogst noodzakelijke maatregelen te financieren voor het wind- en waterdicht maken van het monument. De regeling betreft uitsluitend herbestemming en is dus niet bestemd om restauratie of onderhoud van een monument mee te financieren.

Colofon

Auteur: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2020