RAM 254: Tuinarcheologie op de kaart. Het archeologisch onderzoek in het park van landgoed Duivenvoorde (gemeente Voorschoten)

Dit wetenschappelijke rapport is de neerslag van een gecombineerd tuinhistorisch en tuinarcheologisch onderzoek naar de classicistische en landschapstuin op het landgoed Duivenvoorde.

Het onderzoek toont de waarde van tuinarcheologisch onderzoek aan. Van de tuinen zijn nog verschillende resten in de bodem aanwezig zijn, waaronder geplaveide paden en delen van de vijvers. Het archeobotanische onderzoek heeft aanvullende gegevens over de beplanting in de tuin opgeleverd.

Colofon

Reeks: Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) 254
Auteurs: J. van Doesburg, N. Lensvelt, M. van der Heiden, W. Derickx, O. Brinkkemper, J. van Dam & F. Laarman
ISBN /EAN: 9789057993138
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2019