Stroomschema advies RCE voorafgaand aan het indienen van een omgevingsvergunning

Voordat een aanvraag omgevingsvergunning wordt ingediend, zoekt een eigenaar van een gebouwd of een groen rijksmonument contact met de gemeente of een omgevingsdienst. In deze publicatie is inzichtelijk gemaakt wanneer en hoe de gemeente advies kan vragen aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

Online tool: wegwijzer advies omgevingsvergunning

Een eerste contact tussen de eigenaar en de gemeente is het moment om algemene informatie te geven over de mogelijkheden voor het wijzigen en herstellen van een rijksmonument. Betrek de collega erfgoed binnen de gemeente (indien van toepassing) bij alle vormen van vooroverleg. De publicatie gaat in op welke vormen van advies er zijn en hoe advies gevraagd kan worden. Op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is ook een online tool, wegwijzer advies omgevingsvergunning, ontwikkeld die antwoord geeft op de meeste vragen.

Colofon

Auteurs: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2019