Stroomschema advies RCE na het indienen van een omgevingsvergunning

Na ontvangst van een aanvraag omgevingsvergunning voor een groen of gebouwd rijksmonument start de formele procedure op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). In deze publicatie is inzichtelijk gemaakt wanneer en hoe de gemeente advies kan vragen aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

Online tool: wegwijzer advies omgevingsvergunning

De gemeente bepaalt aan de hand van de ingreep of advies gevraagd moet worden aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De publicatie gaat in op welke vormen van advies er zijn en hoe advies gevraagd kan worden. Op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is ook een online tool, wegwijzer advies omgevingsvergunning, ontwikkeld die antwoord geeft op de meeste vragen.

Colofon

Auteurs: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2019