BRAM 32: Akkeren op de terp. Onderzoek naar de effecten van teeltwisseling op de terp van Oosterbeintum (gem. Noardeast Fryslân)

Deze rapportage is een beschrijving van onderzoek op de terp van Oosterbeintum, gemeente Noardeast Fryslân. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van een schade-opname naar aanleiding van een overtreding van de Erfgoedwet in 2015 en 2016.

Schade aan de terp

De schade-opname bestond uit gedetailleerde hoogtemetingen, een oppervlaktekartering en een booronderzoek op de percelen die zijn omgezet in akkerland. Er is vastgesteld dat één perceel gedeeltelijk genivelleerd is en dat op een ander perceel het archeologisch bodemarchief door ploegwerkzaamheden bedreigd wordt.

Colofon

Beknopte Rapportage Archeologische Monumentenzorg (BRAM) 32
Auteurs: J. van Doesburg, M. van der Heiden & J. Stöver
ISBN/EAN: 978-90-5799-316-9
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2019