Managing indoor climate risks

Klimaatbeheersing wordt steeds meer een onlosmakelijk onderdeel van het museumbeleid. Wat moet er worden ondernomen om dit beleidsmatig  op te zetten? Deze Engelstalige brochure biedt hiervoor een 9-stappenplan.

Klimaatbeleid op maat

Om te weten welk klimaatbeleid passend is, moet er eerst worden nagegaan voor welk museum dit is bedoeld. Wat maakt het museum uniek? Welk onderdeel van de collectie vraagt meer of minder  aanpassing op klimaatgebied? Ook van belang is het gebouw waarin de collectie huist: is het een historisch pand of een nieuwe gebouw? Daarnaast hebben ook de werknemers en de bezoekers invloed op de wijze van klimaatbeheersing. Vervolgens is het zo dat voor elke ruimte weer andere klimaatrisico’s kunnen gelden. De analyse die antwoord geeft op deze (en meer) vragen vormt het startpunt voor de ontwikkeling van verschillende strategieën om het binnenklimaat van het museum optimaal te kunnen te beheren.

Colofon

Tekst: Lieve d’Hont, Bart Ankersmit (RCE) and Marc Stappers (RCE).
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2018