Landschapsbiografie Nationaal Park NLDelta /Biesbosch-Haringvliet

Deze landschapsbiografie vertelt het verhaal van NLDelta / Biesbosch-Haringvliet aan de hand van de unieke historisch-landschappelijke kenmerken van dit gebied.

Historische landschap NLDelta / Biesbosch-Haringvliet

In 2016 vond de verkiezing plaats van het ‘Mooiste Natuurgebied van Nederland’. Vier gebieden kregen dat predicaat: het Waddengebied, de Veluwe, de Hollandse Duinen en NLDelta / Biesbosch-Haringvliet. De natuurverkiezing was onderdeel van het programma ‘Naar Nationale Parken van Wereldklasse’. Het programma wil deze gebieden internationaal op de kaart zetten en ze ecologisch en landschappelijk versterken.

Deze publicatie bevat een karakterschets van het bijzondere historische landschap van de Nederlandse delta: welke karakteristieken maken het zo bijzonder, en hoe zijn die historisch-landschappelijke karakteristieken in de loop van de tijd ontstaan? Anders dan de meeste andere Nationale Parken bestaat Nationaal Park Biesbosch-Haringvliet uit een groot aantal verschillende deelgebieden, van de benedenloop van Maas in het oosten tot de polders, zeearmen en duinen in het westen. Elk deelgebied wordt in deze publicatie apart beschreven.

Colofon

Tekst: Lisa Timmerman
Onder redactie van Hans Bleumink, Theo Spek en Jan Neefjes
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2018