Landschapsbiografie Nationaal Park Hollandse Duinen

Deze landschapsbiografie vertelt het verhaal van de Hollandse Duinen, en van wat daarvan tegenwoordig nog in het landschap is te zien.

Historische landschap Nationaal Park Hollandse Duinen

In 2016 vond de verkiezing plaats van het ‘Mooiste Natuurgebied van Nederland’. Vier gebieden kregen dat predicaat: het Waddengebied, de Veluwe, de Hollandse Duinen en NLDelta / Biesbosch-Haringvliet. De natuurverkiezing was onderdeel van het programma ‘Naar Nationale Parken van Wereldklasse’. Het programma wil deze gebieden internationaal op de kaart zetten en ze ecologisch en landschappelijk versterken.

Nationaal Park Hollandse Duinen beslaat het Zuid-Hollandse kustgebied van Hoek van Holland tot Hillegom. Bijna een kwart van het gebied bestaat uit natuur; het gebied heeft 36 kilometer strand en duinen. Er is geen ‘harde’ begrenzing; het Westland, talloze dorpen en steden als Den Haag, Scheveningen en Leiden horen ook bij dit veelzijdige gebied. Deze publicatie is een karakterschets van dit bijzondere historische landschap: welke karakteristieken maken het zo bijzonder, en hoe zijn die historisch-landschappelijke karakteristieken in de loop van de tijd ontstaan?

Colofon

Tekst: Jan Neefjes
Onder redactie van Hans Bleumink, Theo Spek en Jan Neefjes
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2018