RAM 252: Een grafheuvellandschap nader bekeken

Dit rapport beschrijft het onderzoek dat van juli 2015 tot en met april 2016 is uitgevoerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, ORBit en RAAP archeologisch adviesbureau op het archeologisch rijksmonument Wervershoof-Eendenkooi.

Hoge resolutie

Download 'RAM 252: Een grafheuvellandschap nader bekeken'
PDF document | 372 pagina's | 132.4 MB | 2018

Zes zichtbare grafheuvels rijksmonument Wervershoof-Eendenkooi

Het rijksmonument Wervershoof-Eendenkooi is sinds 1970 een beschermd monument vanwege zes nog zichtbare grafheuvels uit de vroege/middenbronstijd A. Om het waardevolle monument duurzaam te behouden werd het monument in het kader van het project TOPsites van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat op het terrein naast de zes zichtbare grafheuvels ook vier grafheuvelzolen (met goed geconserveerde menselijke resten) en nederzettingssporen uit de midden-bronstijd B/late bronstijd voorkomen.

Colofon

Reeks: Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) 252
Auteurs: M. van der Heiden, H. Feiken, G.V. Mauro, P. De Smedt, W.B. Verschoof-van der Vaart, O. Brinkkemper, B. van Os, F. Laarman, E.M. Theunissen, J. van Doesburg & F. Brounen
Redactie: M. van der Heiden & H. Feiken
ISBN/EAN: 9789057993121
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort