Cultuurhistorie als kennisbron voor de klimaatstresstest

Deze brochure laat zien hoe cultuurhistorische kennis onmisbaar is bij het in beeld brengen van kansen en risico’s voor de klimaatstresstest.

Gebruik cultuurhistorie bij klimaatstresstest: een stappenplan

Nederlandse gemeenten zijn volop aan de slag met de klimaatstresstest. Hiermee brengen zij de kwetsbare locaties in beeld als het gaat om wateroverlast, hitte, droogte en overstromingsgevaar. Cultuurhistorische kennis is essentieel om de logica van oude watersystemen te ontrafelen en zo knelpunten én kansen scherp in beeld te krijgen. Kennis over het verleden biedt zowel inzicht in het watersysteem, als aanknopingspunten voor mogelijke oplossingen.Dit stappenplan laat zien hoe dat in zijn werk gaat.

Colofon

Tekst: Isabel van Lent
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2018