RAM 173: Haps-Laarakker, een bijzonder rijk bodemarchief

Tijdens een waarderingsonderzoek op het archeologische rijksmonument van Laarakker, is een grote hoeveelheid bewoningssporen aangetroffen.

Waarderingsonderzoek rijksmonument Laarakker

Begin 2007 voerde de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed onderzoek uit op het archeologische rijksmonument van Laarakker, ten oosten van het dorp Haps (gemeente Cuijk). Dit monument ligt centraal in een open akkercomplex, een hooggelegen terrasrestrug. Er zijn elf proefsleuven aangelegd in en net buiten het 2,4 hectare grote monument. De hoge dichtheid aan sporen is een duidelijke aanwijzing dat onder het akkercomplex een uitgestrekt archeologisch landschap met een lange bewoningsgeschiedenis schuilgaat. Onder het dunne plaggendek zijn bewoningssporen uit verschillende perioden aangetroffen, van jagers en verzamelaars uit de middensteentijd (ca. 8000 v.Chr.), van boeren uit de late prehistorie (1800-500 v.Chr.) en van boeren uit de elfde eeuw.

Colofon

Reeks: Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) 173
Tekst: L. Theunissen en T. Spek
ISBN: 978 90 5799 145-5
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2009