Nederland kavelland

Nederland is een land van ruilverkavelingen en dat begon al 9000 jaar voor Christus. Van het einde van de ijstijd en de eerste Nederlanders tot de nieuwe wensen van de gebruikers van nu. Alle ontwikkelingen zijn in deze tijdlijn in beeld gebracht.

Tijdlijn Nederland kavelland

Deze interactieve tijdlijn laat zien dat de landbouw een enorme invloed heeft gehad op de vorming van het Nederlandse landschap: Tijdlijn Nederland kavelland.

Ruilverkaveling

De systematische ontginning van moerassen in de middeleeuwen gaf delen van het westen van Nederland zijn patroon van smalle akkers. Met het droogmalen van meren ontstonden honderden jaren later strak verkavelde droogmakerijen. En de ruilverkaveling van de afgelopen eeuw maakten van het platteland een rationeel ingericht landschap.

Colofon

Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2016