Nagele. Een moderne erfenis

Deze publicatie laat zien wat de cultuurhistorische waarden zijn van wederopbouwdorp Nagele en hoe deze waarden vertaald kunnen worden in ruimtelijke plannen.

Landarbeidersdorp in de Noordoostpolder

Nagele werd gebouwd als dorp voor landarbeiders die in de Noordoostpolder aan het werk gingen. Inmiddels is het geen landarbeidersdorp meer en is het dorp aan vernieuwing toe. Daarvoor zijn verschillende toekomstplannen gemaakt. De landelijke erkenning als wederopbouwgebied van nationaal belang gaf deze plannen een impuls. De afgelopen vier jaar hebben de gemeente Noordoostpolder, de provincie Flevoland en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zich ingezet om het dorp nieuw leven in te blazen.

Colofon

Auteurs: Anita Blom, Peter Timmer en Willemijn Zwikstra
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2016