NAR 48: Op het kruispunt van de vier windstreken

Dit rapport bevat de resultaten van synthetiserend archeologisch onderzoek naar de landschaps- en bewoningsgeschiedenis van de Gelderse Vallei.

In het artikel hieronder, verschenen in het vakblad Archeologie in Nederland, leest u een korte samenvatting van het onderzoek.

Hoge resolutie

Download 'NAR 48: Op het kruispunt van de vier windstreken'
PDF document | 239 pagina's | 109.6 MB | 2015

Holoceen

Dit Nederlands Archeologisch Rapport (NAR) laat onder meer zien dat er gedurende het Holoceen een geleidelijke grondwaterspiegel en veengroei heeft plaatsgevonden. Binnen deze langetermijnontwikkeling waren er relatief natte of juist droge perioden. Dit beïnvloedde sterk de bewoonbaarheid van het bekkenlandschap. Aan de hand van diverse opgravingen wordt ingezoomd op de bewoningsgeschiedenis van de Gelderse Vallei. Door archeologische sporen te analyseren van onder meer erfinrichting, boerderijen en bijgebouwen wordt duidelijk hoe nederzettingen zich door de eeuwen heen hebben ontwikkeld. De nadruk van het synthetiserend onderzoek ligt op de perioden ijzertijd/vroeg-Romeinse tijd en de middeleeuwen (tot circa 1300), 2 perioden waarin het laagland van de Gelderse Vallei relatief intensief werd bewoond.

Colofon

Reeks: Nederlandse Archeologische Rapporten (NAR) 48
Auteurs: H.B.G. Scholte Lubberink, L.J. Keunen en N.W. Willemse (RAAP Archeologisch Adviesbureau)
Redactie: F. ter Schegget (RAAP Archeologisch Adviesbureau)
ISBN/EAN: 9789057992391
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2015