Nagele; een wederopbouwgebied van nationaal belang, nr. 10

Deze brochure licht toe waarom het dorp Nagele in de Noordoostpolder behoort tot de 30 wederopbouwgebieden van nationaal belang.

Het Nieuwe Bouwen

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft 30 wederopbouwgebieden geselecteerd uit de periode tussen 1940 en 1965. Ze onderscheiden zich nationaal of zelfs internationaal, bijvoorbeeld vanwege de kwaliteit van de architectuur of als bijzonder voorbeeld van stedenbouw of landschapsinrichting. Nagele is uniek omdat er geen ander dorp is in Nederland waar alle belangrijke architecten van het Nieuwe Bouwen samen een ‘ideaaldorp’ maakten. Ontwerpers als Gerrit Rietveld, Aldo van Eyck en Mien Ruys kregen de kans om hun ideeën te realiseren in een nieuw dorp, op nieuw aangelegd land. In het plan vormen het stedenbouwkundig ontwerp en de groeninrichting één geheel. De functies wonen, werken, verkeer en recreatie volgen de principes van het Nieuwe Bouwen en kregen een eigen, specifieke plek in het dorp.

Colofon

Reeks: 30 wederopbouwgebieden 10
Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2015