Zonne-energieplannen en monumenten: wegwijzer voor plantoetsers en vergunningverleners

Deze publicatie helpt gemeenten en omgevingsdiensten bij de vergunningverlening voor zonnepanelen en zonnecollectoren op monumenten en binnen beschermde gezichten.

Nederland moet meer duurzame energie opwekken. Bij monumenten en beschermde gezichten gebeurt dit steeds vaker met zonnepanelen en zonnecollectoren. Gemeenten spelen een belangrijke rol in de vergunningverlening bij deze gebouwen. Deze gids helpt bij het:

  • inschatten van fysieke en visuele gevolgen,
  • stap voor stap beoordelen van plannen,
  • doorlopen van de vergunningprocedure,¬†
  • vaststellen van indieningsvereisten.

Voor vakmensen verscheen Zonne-energie in de historische omgeving en voor initiatiefnemers van zonne-energieplannen Zonne-energie en uw monument.

Colofon

Reeks: Groene Gidsen
Auteurs: Huub van de Ven en Jeroen Westerman
Tweede herziene druk
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2020