Zonne-energie en uw monument: wegwijzer voor eigenaren en huurders

Deze publicatie helpt eigenaren en huurders op weg die zonne-energie overwegen bij een monument of binnen een beschermd gezicht.

Zonne-energie is in trek onder eigenaren van monumenten en panden binnen beschermde gezichten. Deze geheel vernieuwde editie van 'Zonne-energie en uw monument' vertelt eigenaren wat er mogelijk is. Met vuistregels en praktische adviezen.

Voor institutionele eigenaren, vakmensen en vergunningverleners verschenen: Zonne-energie in de historische omgeving en Zonne-energieplannen en monumenten: wegwijzer voor vergunningverleners.

Colofon

Auteurs: Huub van de Ven en Jeroen Westerman
Tweede herziene druk
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2020