RAM 221: Scheepswrak Stavoren 17

Uit dit onderzoek blijkt dat het scheepswrak Stavoren 17 zeldzaam is in zijn soort. Daarom is het wrak van hoge waarde, ondanks dat er weinig van het schip bewaard is gebleven.

Waarderend onderzoek scheepswrak Stavoren 17

Deze rapportage beschrijft het waarderend onderzoek van het scheepswrak Stavoren 17, gelegen in het IJsselmeer. Het blijkt hier om een volledig overnaads schip uit de 16e eeuw te gaan. De lading en ballast van het scheepswrak Stavoren 17 doen vermoeden dat het handelscontacten onderhield tussen de Lage Landen en het Scandinavisch gebied. Het doel van het onderzoek was tweeledig. Naast het vaststellen van de inhoudelijke en fysieke kwaliteiten van het scheepswrak, bood het project ook de mogelijkheid aan studenten om ervaring op te doen in een onderwaterarcheologisch onderzoeksproject. Ondanks dat er betrekkelijk weinig structurele elementen van het schip bewaard zijn gebleven, is de archeologische waardering van de vindplaats hoog. Dit komt doordat dit wrak een van de weinige overgebleven voorbeelden is van de overgangsperiode tussen overnaadse en gladboordige schepen.

Colofon

Reeks: Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) 221
Auteur: J. Opdebeeck, M. Manders, T. Coenen
ISBN/EAN: 9789057992216
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2014