RAM 225: Prehistorische raatakkers op de Hoorneboegse Heide bij Hilversum

Op de Hoorneboegse Heide is een archeologische veldtoets uitgevoerd. Uit dit onderzoek is gebleken dat dit de locatie was van een prehistorisch akkercomplex. 

Raatakker of Celtic field

Het onderzoek waarvan in deze Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) verslag wordt gedaan, werd uitgevoerd naar aanleiding van de ontdekking van een ruitvormig patroon op het Actueel Hoogtebestand Nederland. Het patroon leek sterk op een wallensysteem van een prehistorisch akkercomplex, ook wel ‘raatakker’ of ‘Celtic field’ genoemd. Er bleek inderdaad een raatakkercomplex aanwezig te zijn, maar het wallensysteem is door eeuwenlang gebruik afgevlakt.

Colofon

Reeks: Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) 225
Redactie: E.M. Theunissen en J.W. de Kort
Auteurs: E.M. Theunissen, J.W. de Kort, W.J.B. Derickx, M. Hondelink, O. Brinkkemper en G. Mauro
ISBN/EAN: 9789057992360
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2014