RAM 214: Prehistorisch grafveld de Busjop bij Heythuysen weer zichtbaar

Jarenlang lag in het bos van de Busjop een prehistorisch grafveld verscholen. De aanleg van een open heidelandschap leidde tot de herontdekking van zes grafheuvels.

Van bossen naar een open heidelandschap

In deze Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) wordt verslag gedaan van een samenwerkingsproject van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed met Staatsbosbeheer. In 2010 maakte ruim 3 ha. van de bossen van de Busjop, ten oosten van het Limburgse dorp Heythuysen (gemeente Leudal) plaats voor een open heidelandschap. Voor het Busjopproject zijn zowel veldwerk als archiefstudies zijn verricht.

Colofon

Reeks: Rapportage archeologische Monumentenzorg (RAM) 214
Auteurs: E.M. Theunissen, J.W. de Kort, E. Rensink, C.A.M. van Rooijen en L.B.M. Verhart
ISBN/EAN: 9789057992087
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2013